Cancel·lació Testimonis de criances

Sentim comunicar-vos que ens veiem obligades a cancel·lar l’activitat que teníem prevista per dissabte. 

Però no l’anul·lem pas, la posposem fins al setembre. En uns dies us donarem la data prevista.
Sentim molt no poder oferir-vos aquesta xerrada, però problemes d’última hora fan impossible la seva realització.
Es breu, rebreu notícies nostres.
Moltes gràcies
Areola