Enquesta a nivell europeu sobre les inquietuds de les mares respecte a benestar de les seves famílies

Nota de premsa enviada amb els resultats d’una enquesta realitzada a europa a més d’11.000 mares amb l’objectiu de transmetre les seves realitats, preocupacions i opinions en quant al benestar de les seves famlíes:

 http://www.mmmeurope.org/sites/mmmeurope.org/files/documents/Press%20Release%20MMM%20ENGLISH.pdf

 

Resultats de l’enquesta:

 

 http://www.mmmeurope.org/newsletters/report2011/MMM_Spanish.pdf