Per l’etiquetatge real dels aliments

Les al·lèrgies alimentàries són molt comunes i la manca de clarificació en l’etiquetatge dels aliments en dificulta el control sobre el que ingerim cada dia.

Exigim un etiquetatge real dels aliments, per la nostra salut i la dels nostres fills!

http://actuable.es/peticiones/por-etiquetado-real-los-alimentos-alergias-alimentarias