El Parto es Nuestro denuncia ante la directora de salud pública un anuncio de Nestlé en la revista "Anales de pediatría"

La Nestlé va treure un anunci amb informació sesgada i manipulada que va provocar la dimisió del 60% dels membres del Comité de Lactància de l’AEP aquest mes de juny.

Ara, l’associació El Parto és Nuestro, n’ha presentat una denúncia.

 

http://www.elpartoesnuestro.es/blog/2013/10/07/el-parto-es-nuestro-denuncia-ante-la-directora-de-salud-publica-un-anuncio-de-nestle-en-la-revista-anales-de-pediatria