1.QUI SOM

Areola som una associació sense ànim de lucre que té com a missió donar suport a les famílies del Baix Llobregat en la lactància i la criança dels seus fills i filles.

Els nostres objectius són:

  1. Protegir, promoure i donar suport a l’alletament matern.
  2. Defensar el Dret de totes les dones a alletar els seus fills/filles tant de temps com desitgin i a rebre tot el suport social i professional necessari per aconseguir-ho.
  3. Fomentar la participació activa de les dones en tots els àmbits de la societat i la conciliació de la vida familiar i laboral.
  4. Oferir informació i suport a totes les dones que vulguin gaudir d’un alletament matern d’èxit així com en altres aspectes relacionats amb la criança de llurs fills  i/o filles.
  5. Promoure una criança respectuosa cap a l’infant.
  6. Fomentar accions destinades a les famílies en els àmbits d’una criança respectuosa.
  7. Realitzar qualsevol tipus d’activitat relacionada amb les finalitats anteriors.

Les nostres activitats principals son els grups de mare a mare a les poblacions on tenim una seu, les xerrades informatives sobre temes d’interès, la participació en fires de cada població, el préstec de tirallets i les que cada any vagi acordant l’assemblea de l’associació que estiguin relacionades amb la nostra missió.